แนะนำบุคลากร
  • นายกัมพล การะเกษ
    รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • นายแย้ม จิ๋วนารายณ์
    นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
  • นายนิคม พลาพล
    ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 3 เมษายน 57
 1 
วิดีโอ
จากหนังสือของนายถวิล คล่ำดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย ที่ประสานขอความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน คือ เด็กช...
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หน่วยงาน วันที่