แนะนำบุคลากร
  • นายกัมพล การะเกษ
    รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • นายแย้ม จิ๋วนารายณ์
    นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
  • นายนิคม พลาพล
    ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 3 เมษายน 57
วิดีโอ
จนท.การรถไฟสุโขทัย ยืนยันปลอดภัย เจ้าหน้าที่การรถไฟสุโขทัยยืนยันความปลอดภัยของผู้โดยสาร ด้านประชาชนยังคงใช้บริการตามปกติ ... จากกรณีคนร้าย...
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หน่วยงาน วันที่