แนะนำบุคลากร
  • นายกัมพล การะเกษ
    รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • นายแย้ม จิ๋วนารายณ์
    นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
  • นายนิคม พลาพล
    ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 3 เมษายน 57
 1 
วิดีโอ
งานคือเงิน 02/02/58 คนขยัน อดทน ย่อมสามารถฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปถึงเส้นชัยแห่งชีวิตในที่สุด หมึกเขียว ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้ทุกคน พร้อมอาสาสรรหา ...
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หน่วยงาน วันที่